UDDS OX API - documentation ver.2.5 (2023-04-07) ( www.dlaoperatora.pl )

Function update - aktualizacja bazy klienta

Aktualizacja

    "errors": [],
    "updateResult": true, 
    "updateFrom": "0000001",
    "updateTo": "0000003",
    "updateLog": '0000001 OK /r/n 0000002 OK /r/n 0000003 OK /r/n' 

Baza aktualna

    "errors": [],
    "updateResult": true, 
    "updateFrom": "0000003",
    "updateTo": "0000003",
    "updateLog": 'OK' 

Błąd aktualizacji

    "errors": [],
    "updateResult": false, 
    "updateFrom": "0000001",
    "updateTo": "0000003",
    "updateLog": '0000001 OK /r/n 0000001 MySQL Error 1064: You have an error in your SQL syntax ...' 

Wersja bazy danych wymagana do uruchomienia API

GlobalConfig::set ( 'UDDS_SERVER', 'database_version', '14' ) ;