UDDS OX API - documentation ver.2.5 (2023-04-07) ( www.dlaoperatora.pl )

Function onlinePaymentProcessAction

Wykonuje odpowednie akcje dla zakończonych pozytywnie płatności ( ze statusem payed ) powiązanych z wybranymi rodzajami encji lub konkretnymi encjami. Po zakończeniu wykonywania akcji zmienia status na 'archived'.

Arguments

   $parameters = array(
    [ 'list' ] = array(
     '[entity_name]' => [ list of entities id ],
     '[entity_name]' => [ list of entities id ],
     ...
    ) ;
   )

 

Returns

Status information and created thread id.
array (
 [ 'status' ] = 'OK',
 [ 'processed' ] = array ( ... ),
)

or 

array (
 [ 'status' ] = 'FAIL',
 [ 'errors' ] = array( ... ), 
)

Example


 require_once ( 'classUddsOx.php' ) ;

 $udds = new classUddsOx ;
 $udds->customerCode = [your_customerCode] ;
 $udds->login = [your_login] ;
 $udds->password = [your_password] ;
 $udds->serverUrl = 'http://api.dlaoperatora.pl/udds/' ;
 
 $myParams = array() ;
 $myParams [ 'R2' ] = array ( 45, 46 ) ;
 $myParams [ 'FAKTURY' ] = null ;

 $ret = $udds->onlinePaymentProcessAction( $myParams ) ;

Returns $ret =
array ( [ 'status' ] = 'OK', [ 'processed' ] = array ( ... ) )