UDDS OX API - documentation ver.2.5 (2023-04-07) ( www.dlaoperatora.pl )

Function cmsPageFilters

Arguments

   $languageCode = string       // response will be prepare in this language ( eg. 'pl', 'en', 'de' ... )
                     // empty value means default language defined in API config
   $parameters = array(
    [ 'requestedFilters' ] = array(); // lista nazw filtrów, dla których wartości mają być zwrócone.
                     // listę dostępnych filtrów można znaleźć w odpowiedzi
                     // w sekcji ['filtersEnabled'] ( zobacz przykładową odpowiedź poniżej )

    [ 'filters' ] = array() ;     // opcjonalne. Takie jak w funkcji cmsPageList()
                     // uzupełnienie powoduje zwrócenie filtrów zawęzonych
                     // dla określonego filtramio podzbioru podstron ( zwężanie filtrowania )

    [ 'getDictionary' ] = bool ;   // żądanie zwrócenia słowników dla encji Page ( true | false ) domyślnie false
    [ 'getTranslations' ] = bool ;  // żądanie zwrócenia translacji dla encji Page ( true | false ) domyślnie false
    [ 'getDescription' ] = bool ;   // żądanie zwrócenia opisu encji Page ( true | false ) domyślnie false
 
   )
   

Returns

Status information and list of records.
 Array (
  [ 'status' ] = 'OK',
  [ 'filtersPossibleValues' ] = Array(
   // listy wartości fitrów
  )

  [ 'filtersEnabled' ] = Array(
   // lista wszystkich dostępnych filtrów.
   // Jeśli wartością przy filtrze to array() to znaczy że to filtr wielokrotnego wyboru (multiselect).
   // Jeśli wartością przy filtrze jest null | '' to znaczy że to filtr pojedynczego wyboru.
  )

  [dictionary] => Array (
   // optionally dictionary
  )
  [selectedLanguageCode] => [languageCode]
  [translations] => Array(
   //optionally translations
  )
 )

Example


 require_once ( 'classUddsOx.php' ) ;

 $udds = new classUddsOx ;
 $udds->customerCode = $srvCustomerCode ;
 $udds->login = $srvlogin ;
 $udds->password = $srvPassword ;
 $udds->serverUrl = $srvUrl ;

 $udds->languageCode = 'pl' ;
 $myParams = array() ;
 $myParams [ 'requestedFilters' ] = array ( 'group1', 'group2', 'status', 'sortBy', 'sortOrder' ) ;

 $myParams [ 'filters' ][ 'type' ] = array ( 'subpage' ) ; // opcjonalne tylko gdy chemy zawężać
 $myParams [ 'getDictionary' ] = true ;          // opcjonane
 $myParams [ 'getTranslations' ] = true ;         // opcjonane
 
 $ret = $udds->cmsPageFilters ( $myParams ) ;


Returns $ret =
Array ( [status] => OK [filtersPossibleValues] => Array ( [group1] => Array ( [0] => OX Menu dolne [1] => OX Menu górne [2] => OX Menu w nagłówku [3] => przyklady [4] => testGroup1 ) [group2] => Array ( [0] => DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [1] => DLA GRUP [2] => KOLONIE / OBOZY [3] => Menu dolne [4] => Menu górne [5] => Menu w nagłówku [6] => przyklady [7] => testGroup2 [8] => WYCIECZKI ) [status] => Array ( [0] => hidden [1] => visible ) [sortBy] => Array ( [0] => group1 [1] => group2 [2] => status [3] => name [4] => title [5] => languageCode [6] => default [7] => sysInsertIdPerson [8] => sysInsertDate [9] => sysInsertTime [10] => sysModifyIdPerson [11] => sysModifyDate [12] => sysModifyTime [13] => sysIdCompany [14] => sysSource [15] => sysIdSource [16] => sysChange ) [sortOrder] => Array ( [0] => default [1] => asc [2] => desc ) ) [filtersEnabled] => Array ( [group1] => Array ( ) [group2] => Array ( ) [status] => Array ( ) [name] => [title] => [text] => [sysInsertIdPerson] => Array ( ) [sysInsertDateFrom] => [sysInsertDateTo] => [sysModifyIdPerson] => Array ( ) [sysModifyDateFrom] => [sysModifyDateTo] => [sysIdCompany] => Array ( ) [sysSource] => Array ( ) [sysIdSource] => Array ( ) ) [dictionary] => Array ( [status] => Array ( [0] => visible [1] => hidden ) [type] => Array ( [0] => link [1] => subpage [2] => php ) [linkTarget] => Array ( [0] => currentWindow [1] => newWindow ) ) [selectedLanguageCode] => pl [translations] => Array ( [general] => Array ( [txtYes] => Tak [txtNo] => Nie [txtCancel] => txtCancel ) [list] => Array ( [entityName] => Lista podstron [fieldNames] => Array ( [sysInsertIdPerson] => sysInsertIdPerson [sysInsertDate] => sysInsertDate [sysInsertTime] => sysInsertTime [sysModifyIdPerson] => sysModifyIdPerson [sysModifyDate] => sysModifyDate [sysModifyTime] => sysModifyTime [sysIdCompany] => sysIdCompany [sysSource] => sysSource [sysIdSource] => sysIdSource [sysChange] => sysChange [id] => id [languageCode] => languageCode [name] => name [title] => title [content] => content [group1] => group1 [group2] => group2 [type] => type [status] => status [order] => order [linkTarget] => linkTarget [linkStyle] => linkStyle [linkParameters] => linkParameters [linkShort] => linkShort [metaTitle] => metaTitle [metaDescription] => metaDescription [metaKeywords] => metaKeywords [extraText1] => extraText1 [extraText2] => extraText2 [alternativeTemplate] => alternativeTemplate ) [buttons] => Array ( [btnInsert] => btnInsert [btnGet] => btnGet [btnDelete] => btnDelete [btnUpdate] => btnUpdate [btnRefresh] => btnRefresh [btnClose] => btnClose [btnSelect] => btnSelect ) [messages] => Array ( [askDeleteItem] => Czy chcesz usunąć podstronę [:details:] ? ) ) [details] => Array ( [entityName] => Lista podstron [fieldNames] => Array ( [sysInsertIdPerson] => sysInsertIdPerson [sysInsertDate] => sysInsertDate [sysInsertTime] => sysInsertTime [sysModifyIdPerson] => sysModifyIdPerson [sysModifyDate] => sysModifyDate [sysModifyTime] => sysModifyTime [sysIdCompany] => sysIdCompany [sysSource] => sysSource [sysIdSource] => sysIdSource [sysChange] => sysChange [id] => id [languageCode] => languageCode [name] => name [title] => title [content] => content [group1] => group1 [group2] => group2 [type] => type [status] => status [order] => order [linkTarget] => linkTarget [linkStyle] => linkStyle [linkParameters] => linkParameters [linkShort] => linkShort [metaTitle] => metaTitle [metaDescription] => metaDescription [metaKeywords] => metaKeywords [extraText1] => extraText1 [extraText2] => extraText2 [alternativeTemplate] => alternativeTemplate ) [buttons] => Array ( [btnSave] => btnSave [btnCancel] => btnCancel [btnClose] => btnClose ) [messages] => Array ( ) ) [fieldValues] => Array ( [status] => Array ( [visible] => visible [hidden] => hidden ) [linkTarget] => Array ( [currentWindow] => Bieżące okno [newWindow] => Nowe okno ) [type] => Array ( [link] => Link/url [subpage] => Podstrona [php] => Kod PHP ) ) ) [description] => Array ( [fieldTypes] => Array ( [sysInsertIdPerson] => Array ( [type] => integer [decimalPlaces] => 0 [divider] => 1 ) [sysInsertDate] => Array ( [type] => date [format] => yyyy-mm-dd ) [sysInsertTime] => Array ( [type] => time [format] => hh-mm-ss ) [sysModifyIdPerson] => Array ( [type] => integer [decimalPlaces] => 0 [divider] => 1 ) [sysModifyDate] => Array ( [type] => date [format] => YYYY-mm-dd ) [sysModifyTime] => Array ( [type] => time [format] => hh-mm-ss ) [sysIdCompany] => Array ( [type] => integer [decimalPlaces] => 0 [divider] => 1 ) [sysSource] => Array ( [type] => string [maxLength] => 32 ) [sysIdSource] => Array ( [type] => string [maxLength] => 32 ) [sysChange] => Array ( [type] => timestamp ) [id] => Array ( [type] => string [maxLength] => 32 ) [languageCode] => Array ( [type] => string [maxLength] => 6 ) [name] => Array ( [type] => string [maxLength] => 255 ) [title] => Array ( [type] => string [maxLength] => 255 ) [content] => Array ( [type] => string [maxLength] => 65535 ) [group1] => Array ( [type] => string [maxLength] => 128 ) [group2] => Array ( [type] => string [maxLength] => 128 ) [type] => Array ( [type] => string [maxLength] => 16 ) [status] => Array ( [type] => string [maxLength] => 16 ) [order] => Array ( [type] => integer [decimalPlaces] => 0 [divider] => 1 ) [linkTarget] => Array ( [type] => string [maxLength] => 32 ) [linkStyle] => Array ( [type] => string [maxLength] => 1024 ) [linkParameters] => Array ( [type] => string [maxLength] => 128 ) [linkShort] => Array ( [type] => string [maxLength] => 128 ) [metaTitle] => Array ( [type] => string [maxLength] => 512 ) [metaDescription] => Array ( [type] => string [maxLength] => 1024 ) [metaKeywords] => Array ( [type] => string [maxLength] => 1024 ) [extraText1] => Array ( [type] => string [maxLength] => 1024 ) [extraText2] => Array ( [type] => string [maxLength] => 1024 ) [alternativeTemplate] => Array ( [type] => string [maxLength] => 32 ) ) ) )