UDDS OX API - documentation ver.2.5 (2023-04-07) ( www.dlaoperatora.pl )

Function getConfig

Informacje systemowe
 1. "company" Dane operatora
 2. "exchangeRates" Aktualne (z dnia poprzedniego) kursy walut.

Odpowiedź
 "company": {
      "name": "KSI",
      "city": "Chorzów",
      "email": "kontakt@dlaoperatora.pl",
      "phone": "693 619 686",
      "postCode": "41-506",
      "street": "Gałeczki",
      "bankName": "",
      "bankAccountNumber": "",
      "companyId": "1"
    },
    "exchangeRates": {
      "current": {
        "exchangeDate": "2019-10-21",
        "USD": 3.8307,
        "EUR": 4.2775,
        "PLN": 1
      },
      "2019-10-21": {
        "PLN": 1,
        "USD": 3.8307,
        "EUR": 4.2775
      },
 "agreements": [
      {
        "text": "Potwierdzam znajomość i akceptuję warunki uczestnictwa, ważne informacje w imprezach organizowanych przez biuro.",
        "optional": "no",
        "name": "Znajomość warunków uczestnictwa"
      },
      {
        "text": "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.",
        "optional": "no",
        "name": "Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji umowy."
      },
      {
        "text": "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, również drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z p. zm.).",
        "optional": "yes",
        "name": "Przetwarzanie danych do celów marketingowych."
      }
    ],
 "printoutNames": [
     "Lista PAX autokar",
     "Lista PAX hotel",
     "Lista PAX oferta",
     "Lista PAX samolot",
     "Lista PAX skladnik"
    ]