UDDS OX API - documentation ver.2.5 (2023-04-07) ( www.dlaoperatora.pl )

Function messagesGenerateAgency

Arguments

Funkcja uruchamia generator wiadomości SMS oraz EMAIL dla rezerwacji agencyjnych, które następnioe wstawia do kolejki wysyłkowej.

Returns

Array including list of generated messages id`s.

Example


  require_once ( 'classUddsOx.php' ) ;

  $udds = new classUddsOx ;
  $udds->customerCode = [your_customerCode] ;
  $udds->login = [your_login] ;
  $udds->password = [your_password] ;
  $udds->serverUrl = 'http://api.dlaoperatora.pl/udds/' ;
  
  $ret = $udds->messagesGenerateAgency ( array() ) ;
  

Returns $ret =
( ... )