UDDS OX API - documentation ver.2.5 (2023-04-07) ( www.dlaoperatora.pl )

SearchParams structure

Rodzaje parametrów:

 $searchParams [ 'xxxx' ] = array() to parametr wielokrotny typu array.
 $searchParams [ 'xxxx' ] = array() oznaczony jako ( from - to ) to parametr przekazujący zakres od - do.
               Wartość od jest zawsze w elemencie o indeksie [0].
               Wartość do jest zawsze w elemencie o indeksie [1].  
 
 $searchParams [ 'xxxx' ] = '' to parametr pojedyńczy typu string lub data w formacie ( YYYY-MM-DD ).
 $searchParams [ 'xxxx' ] = 0 to parametr pojedyńczy typu integer.
 
Struktura parametrów wyszukiwania::

 $searchParams = array() ;
 
 // dot. wszystkich ofert :
 
 $searchParams [ 'offerGroup' ] = array() ;    // OFERTY_WWW.RODZAJ_OFERTY
 $searchParams [ 'offerSubGroup' ] = array() ;   // OFERTY_WWW.ID_GRUPY
 $searchParams [ 'offerCode' ] = array() ;     // OFERTY_WWW.NUMER_OFERTY
 $searchParams [ 'idOffer' ] = array() ;      // OFERTY_WWW.ID_OFERTY
 $searchParams [ 'offerActive' ] = '' ;      // OFERTY_WWW.AKTYWNA ( domyślnie = 1 )
 $searchParams [ 'offerKind' ] = array() ;     // 'hasTrips', 'hasNoTrips', default is: [ 'hasTrips', 'hasNoTrips' ]
 $searchParams [ 'category' ] = array() ;     // ( from - to ) - ilość gwiazdek *10 ( czyli od *** do **** to wartości od 30 do 40 ) OFERTY_BP.KATEGORIA
 $searchParams [ 'accommodation' ] = array() ;   // OFERTY_BP_PLAN_ZAKWATEROWANIE.ID_ZAKWATEROWANIA
 $searchParams [ 'transport' ] = array() ;     // OFERTY_BP_PLAN_TRANSPORT.ID_TRANSPORTU ( możliwe wartości : autokar | samolot | pociąg | statek | własny )
 $searchParams [ 'countryRegionCity' ] = array() ; // OFERTY_BP_PLAN_PANSTWA.NAZWA_PANSTWA && OFERTY_BP_PLAN_OBSZARY.NAZWA_OBSZARU && OFERTY_BP_PLAN_MIEJSCOWOSCI.NAZWA_MIEJSCOWOSCI
                          //  Przykład wyboru wielokrotnego:
                          //  Array
                          //  (
                          //    [0] => Francja,Alpy Południowe
                          //    [1] => Francja,Alpy Wysokie
                          //    [2] => Włochy
                          //    [3] => Polska,Tatry,Zakopane
                          //  )
                          //  W każdym rekordzie Możemy podać oddzielone przecinkami wartości:
                          //  [] => [country],[region],[city]
                          //  
                          //  Możliwe warianty:
                          //  [] => [country]
                          //  [] => [country],[region]
                          //  [] => [country],[region],[city]
                          //
                          // zalecane jest używanie tego parametry zamiast parametrów wyszukujących po jednym rodzaju "obszaru" : country, region, city
                                                    
 $searchParams [ 'country' ] = array() ;      // OFERTY_BP_PLAN_PANSTWA.NAZWA_PANSTWA ( zalecane używanie parametru countryRegionCity )
 $searchParams [ 'region' ] = array() ;      // OFERTY_BP_PLAN_OBSZARY.NAZWA_OBSZARU ( zalecane używanie parametru countryRegionCity )
 $searchParams [ 'city' ] = array() ;       // OFERTY_BP_PLAN_MIEJSCOWOSCI.NAZWA_MIEJSCOWOSCI ( zalecane używanie parametru countryRegionCity )
 $searchParams [ 'offerAttribute' ] = array() ;  // OFERTY_WWW_ATRYBUTY.GRUPA && OFERTY_WWW_ATRYBUTY.ATRYBUT. Pojedyńczy element przekazywany jako "[grupa],[nazwa_atrybutu]"
 $searchParams [ 'offerProfile' ] = array() ;   // OFERTY_WWW_PROFIL.NAZWA_PROFILU tablica w której elementami mogą być string jako nazwa profilu
                          // lub array z listą nazw profilu.
                          // Pomiędzy głównymi elementami mamy spójnik AND a w subArray OR.
                          // Przykład:
                          // $searchParams [ 'offerProfile' ] = array(
                          //  'kolonie',
                          //  'krajowe',
                          //  array( 'dla dzieci', 'dla młodzieży' ),
                          //  array( 'artystyczne', 'sportowe' )
                          // );
                          // powyższe tłumaczymy na:
                          // 'kolonie' & 'krajowe' & ( 'dla dzieci' | 'dla młodzieży' ) & ( 'artystyczne' | 'sportowe' )
                          //
 $searchParams [ 'offerPromotion' ] = array() ;  // OFERTY_WWW_WYROZNIENIA.ID_WYROZNIENIA
 $searchParams [ 'text' ] = '' ;          // TextSearch in: title, offerNo, country, region, city, profiles, attributes ( simple like search ).

 // dotyczy ofert z terminami i bez
 
 $searchParams [ 'feeding' ] = array() ;      // OFERTY_BP.WYZYWIENIE albo dla trips OFERTY_BP_TERMINY.WYZYWIENIE
 $searchParams [ 'roomCode' ] = array() ;     // OFERTY_BP.POKOJ_KOD albo dla trips OFERTY_BP_TERMINY.POKOJ_KOD
 $searchParams [ 'priceAdult1' ] = array() ;    // ( from - to ) OFERTY_WWW.CENA * KURS OFERTY_WWW.CENA_NETTO_WALUTA albo dla trips kalkulowana
 $searchParams [ 'priceTotal' ] = array() ;    // ( from - to ) OFERTY_BP_TERMINY. zawsze kalkulowana

 // dotyczy ofert z terminami
 
 $searchParams [ 'idTrip' ] = array() ;      // OFERTY_BP_TERMINY.ID_TERMINU
 $searchParams [ 'departureDateFrom' ] = '' ;   // OFERTY_BP_TERMINY.DATA_OD
 $searchParams [ 'departureDateTo' ] = '' ;    // OFERTY_BP_TERMINY.DATA_OD
 $searchParams [ 'returnDateFrom' ] = '' ;     // OFERTY_BP_TERMINY.DATA_DO
 $searchParams [ 'returnDateTo' ] = '' ;      // OFERTY_BP_TERMINY.DATA_DO
 $searchParams [ 'lengthDays' ] = array() ;    // ( from - to ) OFERTY_BP_TERMINY.ILOSC_DNI
 $searchParams [ 'lengthNights' ] = array() ;   // ( from - to ) OFERTY_BP_TERMINY.ILOSC_NOCLEGOW
 $searchParams [ 'participantAges' ] = array() ;  // na potrzeby kalkulacji cen całkowitych w kontekscie konkretnych dat oferty.
                          // Podajemy wiek uczestnika jaki będzie miał w ostatnim dniu imprezy !
                          // TODO: dorobić parametr [ 'participantBirthDates' ] jako alternatywa dla participantAges
 $searchParams [ 'departureFrom' ] = array() ;   // OFERTY_BP_TERMINY.WYJAZD_Z_ID_R2_PRZYSTANKI
 $searchParams [ 'departureFromCity' ] = array() ; // OFERTY_BP_TERMINY.WYJAZD_Z_ID_R2_PRZYSTANKI => R2_PRZYSTANKI.MIASTO

 // dotyczy przygotowania danych do odpowiedzi
 $searchParams [ 'sortBy' ] = '' ;         // firstPersonPrice | totalPrice | departureDate | roomCode | roomDescription : domyślnie nie określony
 $searchParams [ 'sortOrder' ] = '';        // a | d : domyślnie jest 'a'
 $searchParams [ 'groupBy' ] = '' ;        // noGroup | offer | departureDate ( only for trips ) : domyślnie jest 'offer' 
 $searchParams [ 'resultsPageNumber' ] = '' ;   // first page index is = 1 ( in API 0 is converted to 1 )
 $searchParams [ 'resultsPerPage' ] = '' ;     //
 $searchParams [ 'currencyCode' ] = '' ;      // default PLN
 $searchParams [ 'languageCode' ] = '' ;      // default pl 
 $searchParams [ 'additionalData' ] = array(); // Szczegółowe dane dotyczące: 'dates': daty wyjazdów, powrotów i zakwaterowania